SPRAWOZDANIE Z TURNIEJU MINI-PIŁKI RĘCZNEJ SZKÓŁ PODSTAWOWYCH O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŃSKIE

Zarząd Obiektami Sportowymi i Rekreacyjnymi w Końskich w dniu 13.12.2018 r. zorganizował Turniej Mini-piłki Ręcznej Szkół Podstawowych pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Końskie pana Krzysztofa Obratańskiego. Zawody zostały rozegrane w sali gimnastycznej Zespołu Placówek Oświatowych w Modliszewicach. Uczestniczyły w nich drużyny szkolne dziewcząt i chłopców z  Pomykowa, Rogowa, Końskich i Modliszewic. 0 godzinie 9.00 Turniej otworzył i przywitał wszystkich obecnych  Burmistrz Miasta i Gminy w Końskich pan Krzysztof Obratański, po czym rozpoczęły się zawody rozgrywane w systemie “każdy z każdym”. Mecze zakończyły się następującymi wynikami:

 

SP Rogów - SP Nr 1 Końskie  17:16

SP Modliszewice - SP Pomyków 15:9

SP Rogów - SP Modliszewice 17:12

SP Nr 1 Końskie – SP Pomyków 21:7

SP Nr 1 Końskie – SP Modliszewice 17:15

SP Pomyków-SP Rogów 12:23

 

Komisja sędziowska składająca się z nauczycieli w-f szkół uczestniczących w zawodach po podliczeniu wszystkich punktów ustaliła, że 1 miejsce i Puchar Burmistrza Miasta i Gminy w Końskich zdobyła Szkoła Podstawowa w Rogowie.

 

Następne miejsca zajęły :

 

  1. SP Nr 1 Końskie
  2. SP Modliszewice
  3. SP Pomyków

 

Drużyny te za udział w zawodach uhonorowano pamiątkowymi dyplomami i pucharami.

 

Najlepszą zawodniczką Turnieju uznana została Nadia Połeć ze Szkoły Podstawowej  w Rogowie, która oprócz dyplomu otrzymała plecak turystyczny, za najlepszego zawodnika uznano Wojciecha Obarę z SP Modliszewice, który również otrzymał plecak i dyplom. Wyróżnieni zostali także piłkarze z poszczególnych zespołów,  każdemu z nich wręczono pamiątkowy dyplom oraz nagrodę rzeczową.

 

Na ręce pani Barbary Makuch, dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Modliszewicach został przekazany komplet piłek  ufundowanych przez ZOSiR w Końskich.

 

W przerwie rozgrywek wszystkie dzieci udały się na poczęstunek przygotowany przez organizatorów imprezy. 

 

Po zakończeniu Turnieju organizatorzy podziękowali wszystkim uczestnikom znakomitej postawy sportowej i walki w duchu fair play. Wszyscy cieszyli się z udanej zabawy.

Zdjęcia z Turnieju

Facebook Twitter Google+ Pinterest
Last modification: Wt 18 Gru 2018