Przetargi

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA.

1.Zamawiający.

Zarząd Obiektami Sportowymi i Rekreacyjnymi w Końskich z siedzibą przy ul. Kpt. Stoińskiego 3, 26-200 Końskie

 

2. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa dwóch kontenerów sanitarnych - dwie sztuki standardowe, dwie sztuki dla osób niepełnosprawnych) o nazwie ,,wc’’ zlokalizowanych w miejscowości Sielpia Wielka, 26-200 Końskie. W ramach zawartej umowy, Dzierżawca będzie obowiązany prowadzić szalet ogólnodostępny we wszystkie dni tygodnia od godziny 9.00 do godziny 20.00. Szczegółowe obowiązki wykonawcy określa umowa stanowiąca załącznik nr 1.

3. Termin realizacji zamówienia

15.06.2017 r. do 31.08.2017 r.

4. Oferta powinna zawierać

Cenę ryczałtową netto za cały okres dzierżawy kontenerów + obowiązujący podatek VAT=cena brutto

5. Miejsce i termin składania ofert

  1. Ofertę należy złożyć z dopiskiem ,,Dzierżawa  kontenerów sanitarnych w miejscowości Sielpia Wielka’’
  2. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach w siedzibie Zamawiającego: Zarząd Obiektami Sportowymi i Rekreacyjnymi w Końskich, ul. Kpt Stoińskiego 3 , 26- 200 Końskie
  3. Ofertę można przekazać pisemnie lub drogą elektroniczną do 12.06.2017r. adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. W przypadku złożenia oferty drogą elektroniczną proszę o niezwłoczne potwierdzenie złożonej oferty w formie oryginału na adres: Zarząd Obiektami Sportowymi i Rekreacyjnymi w Końskich ul. Kpt. Stoińskiego 3, 26-200 Końskie
  4. Zamawiający wybierze wykonawcę, który zaoferował najwyższą cenę ofertową.
  5. Pozostałe warunki realizacji zadania określone zostały w projekcie umowy (załącznik nr 1).

6. Uprawniony do kontaktu z oferentami

 

Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami z ramienia Zamawiającego jest Katarzyna Żarska Nr telefonu 41 372 41 01 oraz Dyrektor Zbigniew Stańczyk tel. 600 498 786