Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Wykonanie odwodnienia i oprowadzenia wód opadowych z dachu do istniejącej kanalizacji deszczowej przy budynku zapleczowo –biurowym przy ul. Południowej w Końskich

Dyrektor Zarządu Obiektami Sportowymi i Rekreacyjnymi w Końskich, ogłasza wynik postępowania: "Wykonanie odwodnienia i oprowadzenia wód opadowych z dachu do istniejącej kanalizacji deszczowej przy budynku zapleczowo –biurowym przy ul. Południowej w Końskich"

Ogłoszenie - o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.2.19.2021

Facebook Twitter Google+ Pinterest
Last modification: Wt 26 Paź 2021