Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Wykonanie remontu dachu na budynku biurowo zapleczowym w ramach zadania pn. ,, Budowa stadionu lekkoatletycznego w gminie Końskie ‘’

Dyrektor Zarządu Obiektami Sportowymi i Rekreacyjnymi w Końskich, ogłasza wynik postępowania "Wykonanie remontu dachu na budynku biurowo zapleczowym w ramach zadania pn. ,, Budowa stadionu lekkoatletycznego w gminie Końskie"

Ogłoszenie - o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.2.18.2021

Facebook Twitter Google+ Pinterest
Last modification: Śr 20 Paź 2021