Zaproszenie do złożenia oferty na zabezpieczenie kąpieliska w Sielpi Wielkiej

LIKWIDATOR Ośrodka Sportu i Rekreacji m. Końskie Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Końskich ul. Kpt. Stoińskiego, 3 26 – 200 Końskie

Zaprasza do złożenia oferty na "Zabezpieczenie kompieliska i kąpiacych się osób na kąpielisku w Sielpi oraz usługi ratownictwa medycznego"

Facebook Twitter Google+ Pinterest
Last modification: Śr 29 Maj 2019